شماره 49 زمستان 95

تعداد دانلود :۱۱۶
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۲:۰۰

فهرست
دانلود فایل
1.138 MB
2- بررسی ارتباط خصوصیات خاک و فلور گیاهی شمال شرق ایران (مطالعه موردی مناطق گلبهار، فریزی، دوآبی و بوژان نیشابور)
دانلود فایل
2.405 MB
1- معرفی فلور، شکل¬ زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع حصار حسینی- اسدلی در استان خراسان شمالی
دانلود فایل
2.474 MB
2-بررسی ارتباط خصوصیات خاک و فلور گیاهی شمال شرق ایران (مطالعه موردی مناطق گلبهار، فریزی، دوآبی و بوژان نیشابور)
دانلود فایل
2.405 MB
3-بررسی تأثیر خشکسالی‎های اخیر بر کاهش سطح و تغییرات کاربری اراضی اطراف دریاچه مهارلو با استفاده از تصاویر ماهواره‎ای
دانلود فایل
2.42 MB
4-مقایسه روش¬های اندازه¬گیری تراکم گیاه اسکمبیل ‎(¬Caligonum persicum) در مراتع مژن آباد، خواف
دانلود فایل
2.373 MB
5-تغییرات فصلی رنگیزه‎های فتوسنتزی و پرولین در علف دریایی Haloduleuninervis از منطقه خلیج فارس
دانلود فایل
2.345 MB
6-مقایسه تغییر فعالیت آنزیم‎های آنتی اکسیدان گیاه خرزهره و سرو نقره‎ای تحت تأثیر آلودگی هوای شهر تهران
دانلود فایل
2.348 MB
7-بررسی تأ ثیر جلبک کارا به عنوان حشره کش طبیعی بر روی حشرات Tribolium castaneum و Drosophila melanogaster
دانلود فایل
2.347 MB
8-اثر پیش تیمار سدیم هیدروسولفید بر کاهش تنش ناشی از سمیت مس در گیاه سویا (Glycine max L.)
دانلود فایل
2.395 MB
9-تأثیر کاربرد کلرید کلسیم بر برخی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی میوه کنار رقم سب (ZiziphusMauritinalam, CV. ‘Seb’)
دانلود فایل
2.331 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی سر دبير: فرهنگ مراقبی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی
سر دبير: فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار:: 2017-05-13


نظر شما :