شماره 50 بهار 96

تعداد دانلود :۱۰۱
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۰

فهرست مقاله ها
دانلود فایل
1.159 MB
9- اثر تنش سرب بر میزان پرولین، قندهای محلول، فعالیت آنزیم‎های آنتی اکسیدانی و پارامترهای رشد در گیاه کلزا هایولا 401
دانلود فایل
2.442 MB
8- تجمع یونی، میزان کلروفیل و کاروتن در برگ گیاه قره¬داغ (Nitraria schoberi L.) تحت تنش قلیائی
دانلود فایل
2.412 MB
7- بررسی اثر منابع مختلف تولید و غلظت مواد آللوپاتیک زبان گنجشک Fraxinus excelsior L. بر گیاهان بارهنگ Plantago lanceolata و منداب Eruca sativa با تأکید بر شاخص بازدارندگی
دانلود فایل
2.473 MB
6- استفاده از ریز نمونه¬های گره و ترکیبات مختلف تنظیم کننده-های رشد در باززایی شاهدانه (Cannabis sativa)
دانلود فایل
2.414 MB
5- اثر پیش تیمار سدیم هیدروسولفید بر کاهش تنش ناشی از سمیت مس در گیاه سویا (Glycine max L.)
دانلود فایل
2.433 MB
4- بررسی تنوع عملکرد، اجزاء عملکرد و سازگاری توده‌های مختلف مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط زراعی
دانلود فایل
2.401 MB
1- معرفی و طبقه‌بندی حفاظتی گونه‌های دارویی منطقه‌ حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری
دانلود فایل
2.414 MB
2- بررسی پاسخ فیزیولوژیک علف پشمکی (Bromus tomentellus Boiss) به تغییر مؤلفه¬های اقلیمی در منطقه زاگرس مرکزی
دانلود فایل
2.416 MB
3- بررسی اثر هورمون ایندول بوتیریک اسید و کود نیتروژن بر خصوصیات ریخت‎شناسی و غلظت آلوئین در گیاه دارویی Aloe vera
دانلود فایل
2.45 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی سر دبير: فرهنگ مراقبی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی
سر دبير: فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار:: 2017-05-13


نظر شما :