شماره 42 بهار 94

تعداد دانلود :۹۲
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۲۲:۵۸

فهرست مقاله ها
دانلود فایل
0.172 MB
1-بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی بر رشد رویشی و عملکرد سیب زمینی
2-بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی و سولفات منگنز بر عملکرد و صفات زراعی ارقام کلزا در شالیزار
دانلود فایل
0.536 MB
3-ارتقاء بهروری از زمین زراعی با کشت مخلوط ذرت و تربچه در شهرری
دانلود فایل
0.135 MB
5-بررسی ترکیبات برگ گونه گیاه Artemisia annua L در مراحل رویشی و گل¬دهی با استفاده از طیف سنجی GCو GC/MS
6-بررسی مشخصات کمی و کیفی درختان بنه در مناطق قرق و غیر قرق (منطقه حفاظت‌شده باغ شادی یزد)
دانلود فایل
1.369 MB
7-بررسی ویژگی¬های بوم¬شناختی گیاه بیابانی "سوف بلند" (Stipagrostis pennata (Trin.)De Winter) در ماسه¬زارهای ریگ¬بلند آران و بیدگل
دانلود فایل
0.152 MB
8-تاثیر روش¬های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد جو افضل در استان یزد
دانلود فایل
0.151 MB
9-ارزیابی شرایط رویشگاهی و رویشی درمنه ایرانی (Artemisia persica Bois. ) در استان لرستان
دانلود فایل
1.671 MB
4-بررسی اثر باکتری¬های محرک رشد گیاهی سودوموناس پوتیدا Pseudomonas putida)) و ازتوباکتر کروکوکوم(Azetobacterchroococcum) بر جوانه زنی بذر، ارقامTakii و Little Ball همیشه بهار
دانلود فایل
0.157 MB
جلد


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری سر دبير: فرهنگ مراقبی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
سر دبير: فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار:: 2015-05-13


نظر شما :