شماره 38 بهار 93

تعداد دانلود :۹۸
۰۱ مهر ۱۳۹۴ | ۰۲:۰۷

فهرست
دانلود فایل
0.204 MB
1-بررسی تأثیر کشت بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک1
دانلود فایل
0.539 MB
2-تأثیر اشعه گاما و پرولین بر جوانه زنی و رشد کالوس در گیاه برنج (Oryza sativa L.)
دانلود فایل
0.791 MB
بررسی امکان استفاده از ساختار تشریحی و فراساختاری برگ در 3-شناسایی و تفکیک بخشه‌ها وگونه‌های Silene (رویش‌یافته در شمال شرقی ایران)
دانلود فایل
0.923 MB
4-ارزیابی عملکرد و برخی اجزای عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) در رقابت با علف هرز اویارسلام (Cyperus spp. L.)
دانلود فایل
0.833 MB
5-رفع آلودگی خاک‌های آلوده به کادمیوم و کروم به روش گیاه‌پالایی در گیاه شاهی (Lepidum Sativum)
دانلود فایل
0.76 MB
6-بررسی ومقایسه عملکرد کمی وصفات مورفولوژیکی لاین‌های شبدرایرانی درکرج
دانلود فایل
0.395 MB
7-بررسی فیتوشیمیایی عصاره حاصل از بخش‌های هوایی (گل، برگ و ساقه)گیاه Verbascum cheirantifolium BOISS در دامنه‌های کوه دنا، ایران
دانلود فایل
0.472 MB
8-ارزیابی خصوصیات آنتی ویرال عصاره گیاه دارویی خار شتر در برابر سرو تیپ‌های عامل بیماری تب برفکی
دانلود فایل
0.696 MB
9-مقایسه خواص ضدمیکروبی عصاره های آبی، اتانولی، و متانولی گیاه زیتون در دو منطقه پاک و آلوده
دانلود فایل
0.94 MB
چکیده انگلیسی
دانلود فایل
0.548 MB


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی سر دبير: دکتر فرهنگ مراقبی
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی
سر دبير: دکتر فرهنگ مراقبی
تاريخ انتشار:: 2014-06-13


نظر شما :