شماره 50 بهار 96
آرشیو
شماره 50 بهار 96
شماره 49 زمستان 95
شماره 48 پاییز 95
شماره 47 تابستان 95
شماره 46 بهار 95
شماره 45 زمستان 94
شماره 44 پاییز 94
شماره 43 تابستان 1394
شماره 42 بهار 94
شماره 41 زمستان 93

پیوند ها
 

دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره‌ 375881/87

از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.


ISSN: 1735-7454

      

این مجله شامل بخشنامه امتیاز ویژه به شماره 70/70362 به تاریخ 94/9/18 بوده و دانشجویان

کارشناسی ارشد با دریافت پذیرش یا چاپ مقاله ضمن فارغ التحصیلی
یک نمره پایان نامه


ایشان افزوده خواهد شد. مجله گیاه و زیست بوم در ردیف 97 بخشنامه ذکر گردیده است.


برای مشاهده بخشنامه به سایت زیر مراجعه فرمایید.


http://eval.journals.iau.ir
       

 

قابل توجه پژوهشگران محترم تنها راه تماس و ارسال مقاله در حال حاضر استفاده از ایمیل مجله می باشد.

لطفا برای تماس از ایمیل zistbom@yahoo.com استفاده نمایید.